Hišni red na igriščih za odbojko na mivki

 • Uporaba in igranje na igriščih je na LASTNO ODGOVORNOST!
 • Točnost pri rezerviranih terminih! V primeru, da pri rezerviranem terminu na igrišču NI uporabnikov, se lahko igrišče odda naprej (5 minut).
 • Igranje brez plačila uporabnine NI DOVOLJENO!
 • Na igriščih je PREPOVEDANA uporaba ostrih predmetov (stekleni predmeti oz. predmeti kateri se lahko razbijejo).
 • Igralci morajo po poteku igralnega časa zapustiti dodeljeno igrišče.
 • Igrišče oz. kompleks mora ostati čisto, smeti se odlagajo v za to postavljene posode.
 • Garderobe in tuši morajo biti čisti, ko jih zapustite.
 • Reflektorji gorijo največ do 22h.
 • Glasba na igrišču je največ do 22h in to v razumnih mejah, ki ne moti sosedov.
 • Uporaba piknik prostora samo po dogovoru z lastnikom igrišča.
 • Ravnajte se po navodilih osebja.
 • Ob neupoštevanju navodil vam lahko lastnik igrišča prepove zadrževanje na igriščih oz. kompleksu.
 • Za izgubljene stvari in poškodbe na igrišču  OK Hoče ne odgovarja.
Copyright © odbojkanamivki.si || 2019 || Vse pravice pridržane.